TTU vil gi idrettsglad ungdom en unik mulighet til å trene mer i skoletiden.

Gjennom det utvidede kroppsøvingsfaget på 6 skoletimer per uke, og valgfag fysisk aktivitet og helse (2 timer per uke) vil elevene utvikle både grunnleggende ferdigheter og spesifikke ferdigheter i forhold til egen idrett.

Variert trening med høy kvalitet vil gi elevene et allsidig treningsgrunnlag som bidrar til å styrke deres sportslige utvikling. Vi jobber for at elevene skal oppleve høy trivsel og et unikt klassemiljø, gjennom skolens verdier; MOT, RESPEKT og ENGASJEMENT.”

– Tine Thorsteinsen, fagansvarlig idrett

Les også

TTU
Kort
Fortalt

Time-/
Ukeplan

Hvordan
Foregår
Inntaket?

Ofte stilte spørsmål