VELKOMMEN TIL TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE (TTU)

Telemark Toppidrett Gymnas (TTG) ble etablert i 2005. Siden 2016 har vi utvidet tilbudet med ungdomsskole (TTU) for aldersgruppen 13 til 15 år. Vi synes de som vil trene mer skal få lov til å trene mer – tilrettelagt i skoletida. Det betyr litt flere timer på skolen, men også en bedre organisert hverdag. Elevene på TTU vil få et godt grunnlag for å satse videre i sin idrett. Samtidig vil 3 flotte skoleår i et unikt miljø preget av idrettsglede, gi et solid fundament for videregående skole.

Telemark Toppidrett Gymnas er en være en viktig samarbeidspartner for ungdomsskolen. TTG har etablert et sterkt fagmiljø og bygger på en solid verdiplattform. Dette er videreført på TTU, tilpasset disse alderstrinnene, og bidrar til at skolens profil baseres på idrettens grunnverdier. Samarbeidet med TTG vil gi muligheter for hospiteringsordninger og større grad av opplæring tilpasset den enkelte elevs utviklingsnivå.

– Alv Øystese, daglig leder

TTU Satser på digitale løsninger

Skolen gir tilsvarende tilbud som offentlig skole i alle obligatoriske fag. Elevene får dermed et godt grunnlag for å søke hvilken som helst videregående skole.

På Telemark Toppidrett Ungdomsskole har vi en visjon som sier at med idrettsglede, læring og mestring utvikler vi hele menneske. For å få til dette må vi ha kompetente, kreative lærere som kan se elevene, tilrettelegge og utfordre dem. De må kunne bruke verktøy som gjør at elevene våre føler mestring på skolen. Vi satser mye på å gi våre lærere og elever digital kompetanse. Elevene våre skal til slutt ut i en jobb hvor nesten alle er avhengige av å kunne mestre digitale verktøy og derfor må vi legge til rette for at de får denne kompetansen på skolen. Med bruk av iPad og digitale læringsprogrammer ønsker vi å gi elevene det de trenger for å mestre fremtiden.

Kenneth Nilsen, rektor

EN AKTIV UNGDOM ER MER TILFREDS, BÅDE FYSISK OG MENTALT!

Telemark Toppidrett Ungdomsskole ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene.

Vi er opptatt av hele mennesket, både fysisk og mentalt. Skolens formål er å tilby den unge utøveren en hverdag der idrett, skole og fritid går hånd i hånd. Gradvis vil treningen bli spesialisert mot aktuell idrett.

Knut Helge Hagen, sportssjef

UTVIDET KROPPSØVING OG VALGFAG – OG GODE, VIKTIGE VERDIER!

TTU vil gi idrettsglad ungdom en unik mulighet til å trene mer i skoletiden. Gjennom det utvidede kroppsøvingsfaget på 6 skoletimer per uke, og valgfag fysisk aktivitet og helse (2 timer per uke) vil elevene utvikle både grunnleggende og spesifikke ferdigheter i forhold til egen idrett.

Variert trening med høy kvalitet vil gi elevene et allsidig treningsgrunnlag som bidrar til å styrke deres sportslige utvikling.

Vi jobber for at elevene skal oppleve høy trivsel og et unikt klassemiljø gjennom skolens verdier MOT, RESPEKT OG ENGASJEMENT

Tine Thorsteinsen, fagansvarlig idrett

Les også

Time-/
ukeplan

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hvordan
foregår
inntaket?

Ofte stilte spørsmål