Telemark Toppidrett Ungdomsskole ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling.

Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene.

Vi er opptatt av hele menneske, fysisk og mentalt. Skolens formål er å tilby den unge utøveren en hverdag der idrett, skole og fritid går hånd i hånd. Gradvis vil treningen bli spesialisert mot aktuell idrett.

Knut Helge Hagen, sportssjef

Les også

Time-/
ukeplan

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hvordan
foregår
inntaket?

Hva?
Hvor?
Når?