Telemark Toppidrett Ungdomsskole ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling.

Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene.

Den unge utøveren skal omfatte hele mennesket, fysisk og mentalt. Formålet er å tilby en hverdag der idrett, skole og fritid går hånd i hånd. Ved TTU vil vi tilrettelegge for en gradvis overgang fra lek til mer systematisk trening. Gradvis vil treningen bli spesialisert mot aktuell idrett.

– Knut Helge Hagen, sportssjef

Les også

Time-/
ukeplan

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hvordan
foregår
inntaket?

Hva?
Hvor?
Når?