EN TILRETTELAGT HVERDAG FOR ELEVEN

Erfaring fra TTG viser at allerede i 15-årsalderen er tidsklemma en av elevenes største utfordringer. Det samme gjelder for yngre årsklasser. En viktig del av skolens profil vil derfor være å organisere hverdagen og uka slik at den blir best mulig tilrettelagt for eleven.

Som vist på illustrasjonen, er ukeplanen lagt opp med kroppsøving på formiddagen mandag, tirsdag og fredag. Onsdagens valgfag er også primært tenkt benyttet til idrett. Torsdag er det treningsfri.

Hver dag tilbys elevene skolefrukt før treningsøkt og ukens fire første dager får elevene leksehjelp rett etter skoletid.

Fremmedspråk og fag til fordypning

Vi tilbyr spansk som 2. fremmedspråk. Elever som ikke ønsker spansk, må velge fordypning i norsk. Om du velger spansk, har du 2. fremmedspråk kun i VG1 og VG2 på videregående. Om du velger fordypning i norsk må du også ha 5 timer ekstra undervisning (i fremmedspråk) på VG3 på Telemark Toppidrett Gymnas.

Les også

TTU
Kort
Fortalt

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hvordan
foregår
inntaket?

Ofte stilte spørsmål