Erfaring fra TiT viser at allerede i 15-årsalderen er tids- klemma en av elevenes største utfordringer.

Det samme gjelder for yngre årsklasser. En viktig del av skolens profil vil derfor være å organisere hverdagen og uka slik at den blir best mulig tilrettelagt for eleven.

Som vist på illustrasjonen, er ukeplanen lagt opp med kroppsøving på formiddagen mandag, tirsdag og fredag. Onsdagens valgfag er også primært tenkt benyttet til idrett. Torsdag er det treningsfri.

Hver dag tilbys elevene skolefrukt før treningsøkt og ukens fire første dager får elevene leksehjelp rett etter skoletid.

Fag og timefordeling

Skolen gir tilsvarende tilbud som offentlig skole i alle obligatoriske fag, og med det et godt grunnlag for å søke en hvilken som helst videregående skole.

TTU satser på digitale løsninger, vi har iPad til alle elever, bruker digitale bøker, OneNote og digital meldingsbok som kommunikasjonskanal med hjemmet. Vi er en skole med 61 elever (91 fra høsten 2018) og har god lærertetthet. Forutsetningene for å skape gode relasjoner mellom elever og lærere er de aller beste.

Fremmedspråk og fag til fordypning

Vi tilbyr tysk som 2. fremmedspråk. Elever som ikke ønsker tysk, må velge fordypning i norsk. Om du velger tysk, har du 2. fremmedspråk kun i VG1 og VG2 på videregående. Om du velger fordypning i norsk må du også ha 5 timer ekstra undervisning (i fremmedspråk) på VG3 på Toppidrettsgymnaset i Telemark.

Les også

TTU
Kort
Fortalt

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hvordan
foregår
inntaket?

Hva?
Hvor?
Når?