Om inntaket

  • Høsten 2020 tilbys 30 plasser på 8. trinn i Porsgrunn og Skien.
    Inntak til 9. og 10. trinn forutsetter ledige plasser.
  • Søk om skoleplass fra 1. januar, her på skolens hjemmeside
  • Søknadsfrist er 15. mars
Søk om skoleplass

Søkerne vurderes gjennom fysiske tester.

Søkere blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende fysiske ferdigheter/egenskaper som er viktige i en idrettsutøvers hverdag.

  • Bevegelighet og stabilitet
  • Styrke
  • Koordinasjon
  • Hurtighet / spenst
  • Utholdenhet

Inntakstest er 28. mars.

Inntakstester

Les også

TTU
Kort
Fortalt

Time-/
ukeplan

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Ofte stilte spørsmål