Søkerne vurderes gjennom fysiske tester.

Inntaket foregår ved at søkerne gjennomfører tester i fem ulike kategorier:

  1. Bevegelighet og stabilitet
  2. Styrke
  3. Koordinasjon
  4. Hurtighet / spenst
  5. Utholdenhet
Inntakstester

Lyst til å søke?

  • Høsten 2018 tilbys 30 plasser på 8. trinn. Inntak til 9. trinn og 10. trinn (fra høsten 2018) forutsetter ledige plasser.
  • Søk om skoleplass fra 1. januar på skolens hjemmesider, ttungdomsskole.no
  • Infomøte 24. januar, kl 18-20 i skolens lokaler. Skagerak Arena, nordøst-hjørnet, 3 etg.
  • Søknadsfrist er 15. mars.
Søk om skoleplass

Les også

TTU
Kort
Fortalt

Time-/
ukeplan

Utvidet
kroppsøving
og valgfag

Hva?
Hvor?
Når?