VELKOMMEN TIL TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE (TTU)

“Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) ble etablert for 10 år siden. Det har lenge vært ønske om å kunne tilby noe mer også for aldersgruppen 13 til 15 år. Vi ønsker at de som vil trene mer skal få lov til å trene mer – tilrettelagt i skoletida. Det betyr litt flere timer på skolen, men også en bedre organisert hverdag. Elevene på TTU vil få et godt grunnlag for å satse videre i sin idrett. Samtidig vil 3 flotte skoleår i et unikt miljø med fokus på idrettsglede, gi et solid fundament for videregående skole.

Toppidrettsgymnaset i Telemark vil være en viktig samarbeidspartner for ungdomsskolen. TiT har etablert et sterkt fagmiljø og bygger på en solid verdiplattform. Dette vil videreføres på TTU, tilpasses dette alderstrinnet og bidra til at skolens profil baseres på idrettens grunnverdier. Samarbeidet med TiT vil gi muligheter for hospiteringsordninger og større grad av opplæring tilpasset den enkelte elevs utviklingsnivå.”

Alv Øystese, rektor

Dette
får du
på skolen

Tett oppfølging av trenere med spisskompetanse på unge utøvere

To treningssamlinger

Leksehjelp 4 dager i uken

Lærere med fokus på individuell oppfølging

Utstyrspakke
(treningstøy og bag)

iPad

Skolefrukt