VELKOMMEN TIL TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE (TTU)

“Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) ble etablert i 2005. Siden 2016 har vi utvidet tilbudet med ungdomsskole (TTU) for aldersgruppen 13 til 15 år. Vi synes de som vil trene mer skal få lov til å trene mer – tilrettelagt i skoletida. Det betyr litt flere timer på skolen, men også en bedre organisert hverdag. Elevene på TTU vil få et godt grunnlag for å satse videre i sin idrett. Samtidig vil 3 flotte skoleår i et unikt miljø preget av idrettsglede, gi et solid fundament for videregående skole.

Toppidrettsgymnaset i Telemark er en være en viktig samarbeidspartner for ungdomsskolen. TiT har etablert et sterkt fagmiljø og bygger på en solid verdiplattform. Dette er videreført på TTU, tilpasset disse alderstrinnene, og bidrar til at skolens profil baseres på idrettens grunnverdier. Samarbeidet med TiT vil gi muligheter for hospiteringsordninger og større grad av opplæring tilpasset den enkelte elevs utviklingsnivå.”

Alv Øystese, rektor

Dette
får du
på skolen

Trening i skoletid

Et unikt læringsmiljø

Dyktige trenere med spisskompetanse på unge utøvere

Engasjerte lærere med fagkompetanse

Flotte skolelokaler og treningsfasiliteter

Utstyrspakke (treningstøy/bag)

2 treningssamlinger

iPad til disposisjon

Leksehjelp 4 dager i uken

Skolefrukt